Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Изпити

График за провеждане на изпити

Съобщение за определяне на срочна оценка през майска сесия за учебната 2023/2024 година за XII A клас – дневна форма на обучение

Съобщение за определяне на срочна оценка през майска сесия за учебната 2023/2024 година за XII A клас – дневна форма на обучение

Съобщение за определяне на срочна оценка през сесия април 2023/2024 учебна година за VIII В клас – дневна форма на обучение

Съобщение за приравнителни изпити през сесия април 2023/2024 учебна година за XI Г клас – дневна форма на обучение

Съобщение за приравнителни изпити през сесия април 2023/2024 учебна година за XI В клас – дневна форма на обучение

Съобщение за определяне на срочна оценка през сесия март- април 2023/2024 учебна година за VIII В клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия март-април 2023/2024 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия март 2023/2024 учебна година за VIII В клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителен изпит през февруарска сесия 2023/2024 учебна година за немска езикова диплома – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на поправителни изпити през ноемврийска сесия 2023/2024 учебна година за XД клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2023/2024 учебна година за XIБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2023/2024 учебна година за XД клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2023/2024 учебна година за IXВ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителен изпит през септемврийска сесия 2022/2023 учебна година за немска езикова диплома – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия юли 2022/2023 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия юли 2022/2023 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия юни 2022/2023 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия юни 2022/2023 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия юни 2022/2023 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на поправителен изпит за определяне на срочна оценка през сесия май 2022/2023 учебна година за XIIБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка през сесия май 2022/2023 учебна година за XIIБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия май 2022/2023 учебна година за IXБ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия април 2022/2023 учебна година за IXГ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия март 2022/2023 учебна година за XГ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия март 2022/2023 учебна година за XГ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия март 2022/2023 учебна година за XГ клас – дневна форма на обучение

Съобщение за провеждане на приравнителни изпити през сесия март 2022/2023 учебна година за IXГ клас – дневна форма на обучение

Съобщения на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение XI клас юлска сесия 2022/2023 учебна година:

Ученик 1

Съобщения на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение XI клас редовна сесия 2022/2023 учебна година:

Ученик 1

Ученик 2

График за определяне на срочна оценка за I срок на учебната 2022/2023 година

Съобщение за изпити за IXВ клас

Съобщение за изпити за XIБ клас

Съобщение за изпити за XIIЕ клас

График за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2022/2023 учебна година за XГ клас – дневна форма на обучение

График за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2022/2023 учебна година за IXд клас – дневна форма на обучение

Поправителни изпити  през допълнителна сесия 2022/2023 учебна година XI клас

Съобщение за изпити за XI А клас

Съобщение за изпити за XI Г клас