Новини

За училището

Училишни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Изпити

График за провеждане на изпити

График за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2022/2023 учебна година за XГ клас – дневна форма на обучение

График за провеждане на приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2022/2023 учебна година за Xд клас – дневна форма на обучение

Поправителни изпити  през допълнителна сесия 2022/2023 учебна година XI клас

Съобщение за изпити за XI А клас

Съобщение за изпити за XI Г клас