Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

История

ОСНОВАВАНЕ

ПЕГ „Никола Й . Вапцаров” е пряк продължител на традициите на Шуменското класно мъжко училище, Педагогическото мъжко училище, Шуменската държавна мъжка гимназия „Васил Друмев”, Втора политехническа гимназия „Никола Вапцаров”, ЕСПУ и СОУ „Никола Вапцаров”.

Особено събитие в културно-просветния живот на Шумен било издигането на класното училище през 1849г. Шуменци успяват да привлекат за учители високо образовани, интелигентни хора, готови да жертват всичко за народа си. Такива са Сава Доброплодни, Илия Р.Блъсков, Тодор Икономов, Панайот Волов и др.

От есента на 1873г. за директор на  Шуменското класно училище е назначен Панайот Волов. Той става любимец не само на учениците си, но и на будната извънучилищна младеж.

Гордост за училището е дейността на Стоян Заимов, един от апостолите на Априлското въстание, който става директор на Мъжкото училище в Шумен за 3 години. Той привлича в Шумен Димитър и Вела Благоеви.

Съгласно закона за изменение и допълнение на няколко членове от закона за народното просвещение от 1912г. Шуменското мъжко педагогическо училище се превръща в Мъжка гимназия. От края на 20-те години гимназията взема за свой патрон Васил Друмев.

Много са поетите и писателите, преминали през школата на Шуменското мъжко училище и Шуменското педагогическо училище. Стилиян Чилингиров е писател-реалист, който посвещава перото си на шуменската действителност през Националното възраждане и първите деситилетия след Освобождението.

Гимназията дава начален старт  в живота и на почти цяло поколение от художници и скулптори от Чанко Петров и Велислав Чалъков до Николай Шмиргела, Владимир Вичев, Антон Коларов.

От учебната 1949-1950 г. сградата на мъжката гимназия е от отстъпена на Строителната техническа гимназия и на новооткритата търговско и мeханоелектротехническа гимназия . Първа мъжка гимназия се преименува във второ единно мъжко училище “В. Друмев ” и се помещава в сградата на сегашната МГ “Л. Димитрова” .

През 1951 г. училището приема нов патрон – Никола Й. Вапцаров .

През 1953 г. по покана на ученическия и учителския колектив в града идва Елена Вапцарова . За училището това е празник!

От 1954 г. училището става второ единно средно смесено училище “Н. Й. Вапцаров ” . Започва съвместното обучение на момичета и момчета .

На 07.12. по традиция се чества рожденния ден на патрона .

Изключително богатата културна извънкласна дейност на училището налага да се помисли сериозно за специална зала . През 1958 г. започва строежа на Актова зала и работилници , като основният камък е положен на 04.12.1958 г.

В учебната 1959-1960 г. училището се разделя . Средна степен се отделя в новопостроената в съседство сграда под името ІV-то ОУ “ Н. Й. Вапцаров”. Оформя се втора политическа гимназия.

1989/1990 учебна година е изключително важна не само със 140 годишния юбилей, но и с приема на първите езикови паралелки. Във връзка с годишнината на училището са проведени тържествен съвет, заря-проверка, концерт в ДКТ “В.Друмев”, издаден е вестник “Вапцаровски антени” и брошурата ”ЕСПУ “Н. Вапцаров”- училище с богати традиции”.

Училището е преименувано в СОУ с преподаване на чужди езици “Н. Вапцаров”. В училището идват семейство Уилямс от САЩ, което допринесе значително за усвояване на езика от английските паралелки.

С министерска заповед от 08. IX. 1992г.- РД 14-59 училището получи официално своя статут на Гимназия с преподаване на чужди езици.

От учебната 1996/97 година гимназията има нов директор – Георги Георгиев, дотогава преподавател по история. Извършени са сериозни организационни промени в цялостната работа на училището и ремонт на основния корпус на сградата.

ЛИЧНОСТИ ЗА ГИМНАЗИЯТА

Сава Доброплодни – разделил училището на 3 степени – взаимно, основно и горно( гимназия), включващи широко изучаване на чужди езици и философски науки.

  Панайот Волов – дал живота си за доброто на българите и така поколение след поколение, стотици възпитаници надминават своите учители: Рачо Петров, Кънчо Миланов – министър на правосъдиеето, Никола Петров – министър на вътрешните работи, д-р Желю Желев – президент и мн.други.

  Васил Друмев – с желание да издигне училището на модерни основи, да развие патриотичния дух.

РАЗВИТИЕ

 През 1848г. в Шумен възниква първото класно училище, чиито последователи сме ние.

1849 – 1880г. Мъжкото трикласно училище прераства в Мъжка реална гимназия „Васил Друмев“. Първият директор на училището е Сава Доброплодни. Като главен учител през 1858 г. в училището идва Добри Войников. След неговото напускане, за главен учител е назначен Тодор Икономов. През 1873г. директор на училището става Панайот Волов.

1953г. Гимназията приема името „Никола Йонков Вапцаров“.

1954г. Училището преминава във ІІ -ро смесено училище „Н.Й.Вапцаров“.

1956г. Се открива новата учебна сграда. На откриването присъства майката на Вапцаров – Елена.

1958г. Започва изграждането на актовата зала.

1959г. Училището се разделя на IV – то основно училище и ІІ – ра политехническа гимназия.

1960г. Открит е училищния музей

1976г. Оформят се паралелки с разширено изучаване на чужди езици.

1981г. Открит е бюст – паметник, създаден от скулптора Д.Ганчев.

 В ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ са учили:

Желю Желев – първият свободно избран президент на България

Министър – председатели на България от края на XIX век до момента: Васил Друмев, Рачо Петров – военен министър и министър – председател, Васил Коларов

Министри : Тодор Икономов, Янко Сакъзов, К. Миланов, Н.Неев – министър на железниците, Д. Игнатов – зам.министър при МимиВиткова, Николай Свинаров – военен министър.

Актьори: Тодор Колев, Евгени Бакалов – Варненски театър, Емил Кюстебеков – директорнаРусенския театър, Иван Цонев – бивш директор на Шуменския куклен театър.

Научни работници: Тончо Жечев – член кореспондент на БАН, проф. Тотю Тотев – ШУ „Епископ Константин Преславски“.