Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Конкурси

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ „OPPORTUNITY FUNDS-BULGARIA 2018“ (краен срок 10 декeмври 2017 г.)

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITYFUNDS-BULGARIA”

10 стипендии в размер до $5,000 всяка 
За ученици в 11 клас

Краен срок за подаване на документи онлайн: 10 декември 2017 г. 

Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” за 2018 г. 

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”. 

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици в 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и отпътуване в САЩ.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения, награди и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ.

КАНДИДАТСTВАНЕ

Онлайн чрез електронна Google Form.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Комисия „Фулбрайт”
Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov
Снежана Тенева
Консултант за висше образование в САЩ
02/981 6830; 0898/823 329
steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com

Opportunity Funds 2018_BG.pdf

OF Social Media Toolkit_BG.docx

Конкурс за ЕСЕ или КАНДИДАТСТУДЕНТСКО МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Теми за есе:

Повече информация

 НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОБЩИНА ВАРНА
ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ”
ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР. ВАРНА

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
„ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”, посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов,дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – гр. Варна

Тема на конкурса за 2014 година:  „ПАМЕТ”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

СТАТУТ

Формуляр за кандидатстване 

„Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ 

Фондация „ЕВРИКА” обяви  ХVI национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той e посветен на 35 годишнината от полета на първия български космонавт генерал Георги Иванов, който е и патрон на конкурса и е включен  в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.

Очакваме Вашите проекти!

Формуляр за регистрация

Регламент