Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Национални програми

Отново заедно

През учебната 2021/2022 г. Гимназията бе включена в списъка на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Отново заедно“. В изпълнение на националната програма през месец август и септември 2022 г. се проведоха ученически туристически пътувания. В изпълнение на националната програма през месец август 2022 г. се проведе ученическо туристическо пътуване до гр. Ахелой с група от 43 ученици от осми, девети и десети клас и 3-ма ръководители.

На 09 септември се завърши шестдневното туристическо пътуване на възпитаниците на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Шумен, финансирано по НП „Отново заедно“. До гр. Банско пътуваха седемнадесет ученици и един ръководител. В условията на извънучилищна и несемейна среда се реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на участниците.

Заедно в изкуствата и в спорта

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, която ще се реализира през учебната 2022/2023г., в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ ще бъдат сформирани два отбора по волейбол.

Цели на  Програмата са: засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, постоянство, отговорност, дисциплинираност. Физическата активност оказва силно положително въздействие върху  здравето на учениците и умението им за самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Ръководител на отборите ще бъде учител, който работи в училище.

Програмата ще стартира дейността си от м. септември 2022г.

Информация за националната програма