Новини

За училището

Училишни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Олимпиади и състезания

Национални олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

Заповед №РД 09-4059/30.08.2022 г. за утвърждаване на графици и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022/2023 година.

Заповед №РД 11-125/17.10.2022 г. за утвърждаване на график за организиране и провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Декларация за информирано съгласие на ученик (навършил 16  годишна възраст), участник в олимпиада/ състезание

Декларация за информирано съгласие на родител/ настойник/ попечител на участник олимпиада/ състезание

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

НЕМСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИКА

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАТИКА

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

областен кръг

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

областен кръг

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

общински кръг

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

областен кръг

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

общински кръг

областен кръг

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

областен кръг

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг