Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Олимпиади и състезания

Национални олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

Заповед №РД 09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2023/2024 година.

Заповед №РД 11-97/06.10.2023 г. за утвърждаване на график за организиране и провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Декларация за информирано съгласие на ученик (навършил 16  годишна възраст), участник в олимпиада/ състезание

Декларация за информирано съгласие на родител/ настойник/ попечител на участник олимпиада/ състезание

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ С ДОПУСНАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОТОКОЛ 1 РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НИЗХОДЯЩ РЕД ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО В ПРОВЕДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

НЕМСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИКА

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

областен кръг

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

областен кръг

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

общински кръг

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

областен кръг

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

общински кръг

областен кръг

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

областен кръг

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг