Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Олимпиади и състезания

Национални олимпиади и състезания за учебната 2023/2024 година

Заповед №РД 09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2023/2024 година.

Заповед №РД 11-97/06.10.2023 г. за утвърждаване на график за организиране и провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Декларация за информирано съгласие на ученик (навършил 16  годишна възраст), участник в олимпиада/ състезание

Декларация за информирано съгласие на родител/ настойник/ попечител на участник олимпиада/ състезание

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ С ДОПУСНАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОТОКОЛ 1 РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НИЗХОДЯЩ РЕД ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО В ПРОВЕДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

XIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 2023/2024 ГОДИНА ОРГАНИЗИРАНО ОТ ИЗДАТЕЛСТВО КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Вътрешноучилищен кръг

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

дата на провеждане: 20.01.2024 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

НЕМСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

Protokol_s_dopusnati_proekti_do_oblasten_krieg_na_Olimpiadata_po_informacionni_texnologii

областен кръг

МАТЕМАТИКА

общински кръг

областен кръг

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

областен кръг

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

общински кръг

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

областен кръг

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

общински кръг

областен кръг

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

областен кръг

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“