Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Олимпиади и състезания

Национални олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

Заповед №РД 09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2023/2024 година.

Заповед №РД 11-125/17.10.2022 г. за утвърждаване на график за организиране и провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2023“- НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Уважаеми родители, на 16.03.2023 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч. в Профилирана езикова гимназия ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от VIIІ-ми до ХII-ти клас. Участието за всички ученици е безплатно!

Регламент_2023

Декларация за информираност и съгласия

Заявление

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Декларация за информирано съгласие на ученик (навършил 16  годишна възраст), участник в олимпиада/ състезание

Декларация за информирано съгласие на родител/ настойник/ попечител на участник олимпиада/ състезание

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

НЕМСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИКА

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАТИКА

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

областен кръг

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

областен кръг

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

общински кръг

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

областен кръг

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

общински кръг

областен кръг

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

областен кръг

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг