Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Свободни места за ученици

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 20.09.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 01.09.2023 г.

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година

Свободно място в IX В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 10.07.2023 г.

Свободно място в VIII В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 14.03.2023 г.

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 13.02.2023 г.

Свободно място в VIII Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 04.10.2022 г.

Свободно място в VIII В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 26.09.2022 г.

Свободни места в X Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 23.02.2023 г. и  място в IX Д клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“ за учебната 2022/2023 година заето към дата: 20.09.2022 г.