Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Свободни места за ученици

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 16.04.2024 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 15.04.2024 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 01.03.2024 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 28.02.2024 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 12.02.2024 г.

Свободно място в VIII В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2023/2024 година заето към дата: 07.02.2024 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 17.11.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 14.11.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 27.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 20.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 19.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 18.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 17.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 03.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 02.10.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 28.09.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 25.09.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 20.09.2023 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година към дата 01.09.2023 г.

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година

Свободно място в IX В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 10.07.2023 г.

Свободно място в VIII В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 14.03.2023 г.

Свободно място в IX Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 13.02.2023 г.

Свободно място в VIII Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 04.10.2022 г.

Свободно място в VIII В клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 26.09.2022 г.

Свободни места в X Г клас профил „Чужди езици“ Немски език с втори чужд Английски език за учебната 2022/2023 година заето към дата: 23.02.2023 г. и  място в IX Д клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“ за учебната 2022/2023 година заето към дата: 20.09.2022 г.