Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Стипендии

Стипендии I срок на учебната 2023/2024 година

Право на стипендия съгласно чл. 4, ал. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017г. имат учениците, които са завършили основно образование и отговарят на едно от следните условия за получаване на такава … виж повече

Правила за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

Заявление – Декларация

Заявление – Декларация

Съобщение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.) Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.