Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Проекти

Училищни проекти

Проект на Goethe Institut

Участваме и променяме климата в училище

Оборудват 4 учебни кабинета по спечелен проект

ГПЧЕ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ“ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

Доброволчеството – избор да правиш света по-добър

Посещение в дом „Детелина”

European Year

Многоезичен училищен проект „Азбука на толерантността”

„Способността да чуваш и виждаш”

Вътрешноучилищен проект: „България е …”