Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Противодействие на тормоза

Заповед за определяне на училищен координационен съвет за справяне с насилието

Правила за действие на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в случай на тормоз и насилие сред учениците през учебната 2022/2023 година

План за дейността на училищен координационен съвет при ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ за справяне с насилието през учебната 2022/2023

Приложения в електронна форма

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 – Добри практики

Приложение 4 – Практически насоки за действията, които учителите и учениците трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.